Privacyverklaring

28 mei 2018

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden.

Op onze website hebben wij onze privacyverklaring geplaatst. Hierin beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

www.wecostaal.nl/privacystatement

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over hoe Weco-Staal omgaat met de AVG dan kan je contact opnemen via administratie@wecostaal.nl

Bel Weko Group

Voor Laswerk & Stalinrichting

0495-764003