Calf facility

Sinds 2012 heeft Weko Group BV ervaring opgebouwd wat betreft de huisvesting van rosékalveren en de daarbij behorende kalverstalinrichtingen. Dit heeft zich vertaald in degelijke producten, aangepaste stalinrichtingen, maar ook in het zo goed mogelijk meedenken met de kalverhouders.

Voor enkele referenties van onze stalinrichtingen, klik hier!

Productverbetering

Door de ervaring die in de afgelopen jaren is opgebouwd is Weko Group BV uitstekend in staat om kalverhouders hoogwaardige en doordachte oplossingen wat betreft stalinrichtingen aan te bieden. Om dit te kunnen blijven doen, is voortdurende ontwikkeling van de inrichting van de stal nodig. Productverbetering vindt dan ook telkens plaats, zowel op basis van klantervaringen als eigen innovaties.

Persoonlijke ondersteuning en service

Levering van kwalitatief goede oplossingen is echter niet het enige waar Weko Group BV naar streeft. De ervaring leert dat een goed advies richting de klant en een goede service gedurende – en na de oplevering minstens zo belangrijk is. Kalverhouders kunnen dan ook rekenen op een goede, persoonlijke ondersteuning tijdens het gehele traject.

Montage

Behalve het leveren van een kalverstalinrichting, kan Weko Group BV ook voorzien in het monteren van de inrichting. Wij staan garant voor een vakkundige opbouw van de stalinrichting en de overige gewenste voorzieningen.

Call Weko Group

For welding & stable equipment

0495-764003